User Tools

Site Tools


5756--6220-stepanmakarov-la-gi

Stepanmakarov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6220
Đặt tên theo Stepan Makarov
Tên thay thế 1978 SN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7559782
Viễn điểm quỹ đạo 3.2956504
Độ lệch tâm 0.0891780
Chu kỳ quỹ đạo 1922.4799479
Độ bất thường trung bình 184.53093
Độ nghiêng quỹ đạo 9.86615
Kinh độ của điểm nút lên 220.54570
Acgumen của cận điểm 206.43781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6220 Stepanmakarov (1978 SN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6220 Stepanmakarov
5756--6220-stepanmakarov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)