User Tools

Site Tools


5757--6359-dubinin-la-gi

Dubinin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6359
Tên thay thế 1977 AZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9089947
Viễn điểm quỹ đạo 3.5375189
Độ lệch tâm 0.0974983
Chu kỳ quỹ đạo 2113.6875005
Độ bất thường trung bình 149.08221
Độ nghiêng quỹ đạo 10.78251
Kinh độ của điểm nút lên 89.69620
Acgumen của cận điểm 31.20405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0448
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

6359 Dubinin (1977 AZ1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6359 Dubinin
5757--6359-dubinin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)