User Tools

Site Tools


5758--6497-yamasaki-la-gi

Yamasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6497
Tên thay thế 1992 UR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8163730
Viễn điểm quỹ đạo 2.8110572
Độ lệch tâm 0.2149539
Chu kỳ quỹ đạo 1285.4738103
Độ bất thường trung bình 177.20775
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71143
Kinh độ của điểm nút lên 234.30026
Acgumen của cận điểm 121.43299
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6497 Yamasaki (1992 UR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6497 Yamasaki
5758--6497-yamasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)