User Tools

Site Tools


5759--6614-antisthenes-la-gi

Antisthenes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6614
Đặt tên theo Antisthenes
Tên thay thế 6530 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0933491
Viễn điểm quỹ đạo 2.8741631
Độ lệch tâm 0.1571841
Chu kỳ quỹ đạo 1429.7557429
Độ bất thường trung bình 30.60577
Độ nghiêng quỹ đạo 5.58693
Kinh độ của điểm nút lên 171.58370
Acgumen của cận điểm 229.23797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6614 Antisthenes (6530 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6614 Antisthenes
5759--6614-antisthenes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)