User Tools

Site Tools


5760--6744-komoda-la-gi

Komoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6744
Tên thay thế 1994 JL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8324733
Viễn điểm quỹ đạo 2.6857195
Độ lệch tâm 0.1888468
Chu kỳ quỹ đạo 1240.2252594
Độ bất thường trung bình 15.29427
Độ nghiêng quỹ đạo 6.66897
Kinh độ của điểm nút lên 85.22788
Acgumen của cận điểm 186.65461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6744 Komoda (1994 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6744 Komoda
5760--6744-komoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)