User Tools

Site Tools


5761--6873-tasaka-la-gi

Tasaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6873
Tên thay thế 1993 HT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8781745
Viễn điểm quỹ đạo 2.4663477
Độ lệch tâm 0.1353827
Chu kỳ quỹ đạo 1169.4090391
Độ bất thường trung bình 223.85363
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78414
Kinh độ của điểm nút lên 199.68419
Acgumen của cận điểm 53.10862
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6873 Tasaka (1993 HT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6873 Tasaka
5761--6873-tasaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)