User Tools

Site Tools


5764--7082-la-serena-la-gi

La Serena
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst và G. Pizarro
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7082
Đặt tên theo La Serena
Tên thay thế 1987 YL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6639263
Viễn điểm quỹ đạo 3.5592881
Độ lệch tâm 0.1438745
Chu kỳ quỹ đạo 2004.8209261
Độ bất thường trung bình 32.98817
Độ nghiêng quỹ đạo 15.82673
Kinh độ của điểm nút lên 141.37202
Acgumen của cận điểm 160.04699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7082 La Serena (1987 YL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1987 bởi E. W. Elst và G. Pizarro ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7082 La Serena
5764--7082-la-serena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)