User Tools

Site Tools


5765--7209-cyrus-la-gi

Cyrus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7209
Đặt tên theo Cyrus the Great
Tên thay thế 3523 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4687844
Viễn điểm quỹ đạo 2.7165294
Độ lệch tâm 0.0477782
Chu kỳ quỹ đạo 1524.8109616
Độ bất thường trung bình 137.43767
Độ nghiêng quỹ đạo 8.87757
Kinh độ của điểm nút lên 330.11887
Acgumen của cận điểm 51.58183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7209 Cyrus (3523 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7209 Cyrus
5765--7209-cyrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)