User Tools

Site Tools


5766--7344-summerfield-la-gi

Summerfield
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7344
Tên thay thế 1992 LU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3013773
Viễn điểm quỹ đạo 2.8746997
Độ lệch tâm 0.1107639
Chu kỳ quỹ đạo 1520.7384368
Độ bất thường trung bình 340.40142
Độ nghiêng quỹ đạo 14.30565
Kinh độ của điểm nút lên 175.10074
Acgumen của cận điểm 16.35593
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7344 Summerfield (1992 LU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7344 Summerfield
5766--7344-summerfield-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)