User Tools

Site Tools


5767--7486-hamabe-la-gi

Hamabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7486
Tên thay thế 1994 XJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8500771
Viễn điểm quỹ đạo 2.5892807
Độ lệch tâm 0.1665114
Chu kỳ quỹ đạo 1207.9074453
Độ bất thường trung bình 68.81327
Độ nghiêng quỹ đạo 3.59904
Kinh độ của điểm nút lên 61.62525
Acgumen của cận điểm 328.21182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7486 Hamabe (1994 XJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7486 Hamabe
5767--7486-hamabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)