User Tools

Site Tools


5769---170025-2002-vo-la-gi

(170025)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 2002
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 170025
Tên thay thế 2002 VO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8432754
Viễn điểm quỹ đạo 3.2750946
Độ lệch tâm 0.0705775
Chu kỳ quỹ đạo 1954.3710812
Độ bất thường trung bình 293,66270
Độ nghiêng quỹ đạo 10,54245
Kinh độ của điểm nút lên 220,28425
Acgumen của cận điểm 302,71074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,8

170025 (2002 VO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 170025
5769---170025-2002-vo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)