User Tools

Site Tools


5770--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16801-16900-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 16801 Petřínpragensis 1997 SC2 23 tháng 9 năm 1997 Ondřejov P. Pravec 16802 Rainer 1997 SP3 25 tháng 9 năm 1997 Davidschlag E. Meyer 16803 1997 SU10 16 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16804 Bonini 1997 SX15 27 tháng 9 năm 1997 Caussols ODAS 16805 - 1997 SE16 27 tháng 9 năm 1997 Uenohara N. Kawasato 16806 1997 SB34 17 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16807 Terasako 1997 TW25 12 tháng 10 năm 1997 Kuma Kogen A. Nakamura 16808 - 1997 TV26 8 tháng 10 năm 1997 Uenohara N. Kawasato 16809 Galápagos 1997 US 21 tháng 10 năm 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg 16810 Pavelaleksandrov 1997 UY2 25 tháng 10 năm 1997 Prescott P. G. Comba 16811 - 1997 UP3 16 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16812 - 1997 UQ3 16 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16813 - 1997 UT6 23 tháng 10 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 16814 - 1997 UY8 29 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16815 - 1997 UA9 29 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16816 - 1997 UF9 29 tháng 10 năm 1997 Socorro LINEAR 16817 Onderlička 1997 UU10 30 tháng 10 năm 1997 Ondřejov P. Pravec 16818 1997 UL24 28 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16819 - 1997 VW 1 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16820 - 1997 VA3 6 tháng 11 năm 1997 Zeno T. Stafford 16821 1997 VZ4 5 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16822 1997 VA5 5 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16823 - 1997 VE6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16824 1997 VA8 6 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16825 1997 VC8 6 tháng 11 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 16826 Daisuke 1997 WA2 19 tháng 11 năm 1997 Chichibu N. Sato 16827 - 1997 WD2 23 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16828 - 1997 WR2 23 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16829 - 1997 WG7 24 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 16830 1997 WQ7 19 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16831 - 1997 WM21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16832 - 1997 WR21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16833 1997 WX21 19 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16834 - 1997 WU22 30 tháng 11 năm 1997 Haleakala NEAT 16835 - 1997 WT34 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16836 - 1997 WG36 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16837 - 1997 WM39 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16838 - 1997 WT39 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16839 - 1997 WT41 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16840 - 1997 WT44 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16841 - 1997 WY49 16 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 16842 - 1997 XS3 3 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 16843 - 1997 XX3 4 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 16844 - 1997 XY3 4 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 16845 - 1997 XA9 7 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 16846 - 1997 XA10 5 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16847 Sanpoloamosciano 1997 XK10 8 tháng 12 năm 1997 San Polo a Mosciano M. Mannucci, N. Montigiani 16848 - 1997 XN12 4 tháng 12 năm 1997 Socorro LINEAR 16849 - 1997 YV 20 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16850 1997 YS1 20 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16851 1997 YU1 21 tháng 12 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 16852 Nuredduna 1997 YP2 21 tháng 12 năm 1997 Majorca À. López, R. Pacheco 16853 Masafumi 1997 YV2 21 tháng 12 năm 1997 Chichibu N. Sato 16854 1997 YL3 20 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16855 - 1997 YN7 27 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16856 Banach 1997 YE8 28 tháng 12 năm 1997 Prescott P. G. Comba 16857 Goodall 1997 YZ8 25 tháng 12 năm 1997 Haleakala NEAT 16858 - 1997 YG10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16859 - 1997 YJ10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16860 1997 YT10 22 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16861 Lipovetsky 1997 YZ11 27 tháng 12 năm 1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 16862 - 1997 YM14 31 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 16863 1997 YJ16 31 tháng 12 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16864 - 1998 AL 5 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16865 - 1998 AQ 5 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16866 - 1998 AR 5 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16867 - 1998 AX 5 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16868 - 1998 AK8 9 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 16869 Košinár 1998 AV8 10 tháng 1 năm 1998 Modra A. Galád 16870 - 1998 BB 16 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16871 - 1998 BD 16 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16872 - 1998 BZ 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16873 - 1998 BO1 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16874 Kurtwahl 1998 BK2 20 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 16875 1998 BD4 20 tháng 1 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16876 - 1998 BV6 24 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16877 - 1998 BW6 24 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16878 Tombickler 1998 BL9 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 16879 Campai 1998 BH10 24 tháng 1 năm 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 16880 - 1998 BW11 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 16881 - 1998 BH12 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 16882 - 1998 BO13 24 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 16883 - 1998 BA20 22 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 16884 - 1998 BL25 28 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16885 1998 BX25 25 tháng 1 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16886 - 1998 BC26 29 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16887 Blouke 1998 BE26 28 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 16888 Michaelbarber 1998 BM26 29 tháng 1 năm 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 16889 - 1998 BD27 22 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 16890 - 1998 BJ33 29 tháng 1 năm 1998 Uenohara N. Kawasato 16891 - 1998 BQ45 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 16892 Vaissière 1998 DN1 17 tháng 2 năm 1998 Bédoin P. Antonini 16893 - 1998 DS3 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16894 - 1998 DP9 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16895 - 1998 DQ9 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16896 1998 DS9 20 tháng 2 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16897 - 1998 DH10 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16898 - 1998 DJ10 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16899 - 1998 DK10 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16900 Lozère 1998 DQ13 27 tháng 2 năm 1998 Pises Pises
5770--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16801-16900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)