User Tools

Site Tools


5771--6026-xenophanes-la-gi

Xenophanes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6026
Đặt tên theo Xenophanes
Tên thay thế 1993 BA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6611733
Viễn điểm quỹ đạo 3.0165167
Độ lệch tâm 0.0625859
Chu kỳ quỹ đạo 1747.0726100
Độ bất thường trung bình 10.40598
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20590
Kinh độ của điểm nút lên 203.27023
Acgumen của cận điểm 358.93345
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6026 Xenophanes (1993 BA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6026 Xenophanes
5771--6026-xenophanes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)