User Tools

Site Tools


5772--6158-shosanbetsu-la-gi

6158 Shosanbetsu (tên chỉ định: 1991 VB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsuneo Niijima và Takeshi Urata ở Ojima, Gunma, Nhật Bản, ngày 12 tháng 11 năm 1991. Nó được đặt theo tên Shosanbetsu, a village ngày the island thuộc Hokkaidō.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
5772--6158-shosanbetsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)