User Tools

Site Tools


5773--6221-ducentesima-la-gi

Ducentesima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6221
Tên thay thế 1980 GO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8708436
Viễn điểm quỹ đạo 3.4854572
Độ lệch tâm 0.0966936
Chu kỳ quỹ đạo 2069.4745604
Độ bất thường trung bình 341.51364
Độ nghiêng quỹ đạo 1.79515
Kinh độ của điểm nút lên 146.79567
Acgumen của cận điểm 59.16016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6221 Ducentesima (1980 GO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1980 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6221 Ducentesima
5773--6221-ducentesima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)