User Tools

Site Tools


5775--6615-plutarchos-la-gi

Plutarchos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6615
Đặt tên theo Plutarch
Tên thay thế 9512 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8931088
Viễn điểm quỹ đạo 2.4456342
Độ lệch tâm 0.1273469
Chu kỳ quỹ đạo 1167.0764618
Độ bất thường trung bình 105.15023
Độ nghiêng quỹ đạo 1.79625
Kinh độ của điểm nút lên 129.41713
Acgumen của cận điểm 80.86074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6615 Plutarchos (9512 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6615 Plutarchos
5775--6615-plutarchos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)