User Tools

Site Tools


5776--6745-nishiyama-la-gi

Nishiyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6745
Tên thay thế 1994 JD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9159969
Viễn điểm quỹ đạo 2.5383177
Độ lệch tâm 0.1397119
Chu kỳ quỹ đạo 1214.0169589
Độ bất thường trung bình 86.14695
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06621
Kinh độ của điểm nút lên 127.39188
Acgumen của cận điểm 86.69405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6745 Nishiyama (1994 JD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6745 Nishiyama
5776--6745-nishiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)