User Tools

Site Tools


5777--6876-beppeforti-la-gi

Beppeforti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Boattini, A., Tombelli, M.
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6876
Đặt tên theo Giuseppe Forti
Tên thay thế 1994 RK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560270
Viễn điểm quỹ đạo 2.6144664
Độ lệch tâm 0.1440631
Chu kỳ quỹ đạo 1261.8219573
Độ bất thường trung bình 340.89550
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19244
Kinh độ của điểm nút lên 228.39835
Acgumen của cận điểm 128.23434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6876 Beppeforti (1994 RK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1994 bởi Boattini, A., Tombelli, M. ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6876 Beppeforti
5777--6876-beppeforti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)