User Tools

Site Tools


5780--7083-kant-la-gi

Kant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7083
Đặt tên theo Immanuel Kant
Tên thay thế 1989 CL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1666307
Viễn điểm quỹ đạo 3.4430037
Độ lệch tâm 0.2275323
Chu kỳ quỹ đạo 1715.7549725
Độ bất thường trung bình 118.25587
Độ nghiêng quỹ đạo 6.82081
Kinh độ của điểm nút lên 241.82334
Acgumen của cận điểm 148.02569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1161
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

7083 Kant (1989 CL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7083 Kant
5780--7083-kant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)