User Tools

Site Tools


5781--7210-darius-la-gi

Darius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7210
Đặt tên theo Darius I
Tên thay thế 6555 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8128636
Viễn điểm quỹ đạo 2.8546244
Độ lệch tâm 0.0073685
Chu kỳ quỹ đạo 1742.3657639
Độ bất thường trung bình 158.30678
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01115
Kinh độ của điểm nút lên 124.58109
Acgumen của cận điểm 67.18223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7210 Darius (6555 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7210 Darius
5781--7210-darius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)