User Tools

Site Tools


5782--7487-toshitanaka-la-gi

Toshitanaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7487
Tên thay thế 1994 YM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2411129
Viễn điểm quỹ đạo 3.1412955
Độ lệch tâm 0.1672453
Chu kỳ quỹ đạo 1612.5693690
Độ bất thường trung bình 54.97274
Độ nghiêng quỹ đạo 13.45769
Kinh độ của điểm nút lên 103.49107
Acgumen của cận điểm 300.10141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7487 Toshitanaka (1994 YM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7487 Toshitanaka
5782--7487-toshitanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)