User Tools

Site Tools


5784---170026-2002-vv2-la-gi

(170026)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 2002
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 170026
Tên thay thế 2002 VV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5377578
Viễn điểm quỹ đạo 3.1429414
Độ lệch tâm 0.1065333
Chu kỳ quỹ đạo 1748.4617301
Độ bất thường trung bình 2,63591
Độ nghiêng quỹ đạo 11,07779
Kinh độ của điểm nút lên 48,81132
Acgumen của cận điểm 102,50107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14,9


170026 (2002 VV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 170026
5784---170026-2002-vv2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)