User Tools

Site Tools


5785--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16901-17000-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 16901 Johnbrooks 1998 DJ14 23 tháng 2 năm 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 16902 - 1998 DT14 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16903 - 1998 DD15 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16904 - 1998 DQ15 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 16905 - 1998 DT21 22 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 16906 Giovannisilva 1998 DY23 18 tháng 2 năm 1998 Bologna Osservatorio San Vittore 16907 - 1998 DS29 28 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 16908 Groeselenberg 1998 DD33 17 tháng 2 năm 1998 Uccle E. W. Elst, T. Pauwels 16909 - 1998 DX33 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 16910 - 1998 DE34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 16911 - 1998 EL6 1 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 16912 Rhiannon 1998 EP8 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 16913 1998 EK9 11 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16914 - 1998 ER13 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 16915 Bredthauer 1998 FR10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 16916 - 1998 FM15 27 tháng 3 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 16917 - 1998 FB29 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16918 - 1998 FF32 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16919 - 1998 FF35 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16920 Larrywalker 1998 FR37 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16921 - 1998 FZ52 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16922 - 1998 FR57 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16923 - 1998 FB61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16924 - 1998 FL61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16925 - 1998 FB63 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16926 - 1998 FH63 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16927 - 1998 FX68 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16928 - 1998 FF70 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16929 Hurník 1998 FP73 31 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 16930 Respighi 1998 FF74 29 tháng 3 năm 1998 Bologna Osservatorio San Vittore 16931 - 1998 FO75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16932 - 1998 FG88 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16933 - 1998 FV88 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16934 - 1998 FA91 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16935 - 1998 FX111 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16936 - 1998 FJ112 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16937 - 1998 FR117 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16938 - 1998 FN121 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16939 - 1998 FP121 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 16940 - 1998 GC3 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16941 - 1998 GR7 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16942 - 1998 HA34 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16943 - 1998 HP42 23 tháng 4 năm 1998 Haleakala NEAT 16944 Wangler 1998 HK45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16945 - 1998 HD46 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16946 Farnham 1998 HJ51 25 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 16947 Wikrent 1998 HN80 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16948 - 1998 HA133 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16949 - 1998 HS133 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 16950 - 1998 JQ 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT 16951 Carolus Quartus 1998 KJ 19 tháng 5 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 16952 Peteschultz 1998 KX3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 16953 Besicovitch 1998 KE5 27 tháng 5 năm 1998 Prescott P. G. Comba 16954 - 1998 KT48 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR 16955 - 1998 KU48 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR 16956 - 1998 MQ11 19 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR 16957 - 1998 ON13 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst 16958 Klaasen 1998 PF 2 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 16959 - 1998 QE17 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR 16960 - 1998 QS52 25 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR 16961 - 1998 QV73 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR 16962 Elizawoolard 1998 QP93 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR 16963 - 1998 RE2 12 tháng 9 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 16964 - 1998 RD59 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 16965 - 1998 RX79 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 16966 1998 SM63 29 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16967 Marcosbosso 1998 SR132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 16968 - 1998 TT5 13 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16969 Helamuda 1998 UM20 29 tháng 10 năm 1998 Starkenburg Observatory Starkenburg 16970 - 1998 VV2 10 tháng 11 năm 1998 Caussols ODAS 16971 - 1998 WJ3 19 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 16972 - 1998 WK11 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 16973 Gaspari 1998 WR19 23 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 16974 - 1998 WR21 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 16975 Delamere 1998 YX29 27 tháng 12 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 16976 - 1999 AC2 6 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16977 - 1999 AS3 10 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16978 - 1999 AN4 11 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16979 - 1999 AO4 11 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16980 - 1999 AP5 12 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16981 - 1999 AU7 11 tháng 1 năm 1999 Gekko T. Kagawa 16982 Tsinghua 1999 AS9 10 tháng 1 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16983 - 1999 AQ21 14 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16984 Veillet 1999 AA25 15 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS 16985 - 1999 AE28 11 tháng 1 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 16986 Archivestef 1999 AR34 15 tháng 1 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 16987 - 1999 BN13 25 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16988 - 1999 BK14 23 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS 16989 - 1999 CX 5 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16990 - 1999 CS1 7 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16991 - 1999 CW4 12 tháng 2 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16992 - 1999 CU5 12 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16993 - 1999 CC10 15 tháng 2 năm 1999 High Point D. K. Chesney 16994 - 1999 CJ14 13 tháng 2 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16995 - 1999 CX14 15 tháng 2 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16996 Dahir 1999 CM32 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16997 Garrone 1999 CO32 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16998 Estelleweber 1999 CG46 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16999 Ajstewart 1999 CE47 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 17000 Medvedev 1999 CV48 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
5785--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16901-17000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)