User Tools

Site Tools


5786--6029-edithrand-la-gi

Edithrand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lick Observatory
Nơi khám phá Mt. Hamilton
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1948
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6029
Tên thay thế 1948 AG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7806798
Viễn điểm quỹ đạo 2.0735684
Độ lệch tâm 0.0759911
Chu kỳ quỹ đạo 977.1538711
Độ bất thường trung bình 178.26898
Độ nghiêng quỹ đạo 24.27470
Kinh độ của điểm nút lên 106.84723
Acgumen của cận điểm 43.10312
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6029 Edithrand (1948 AG) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1948 bởi Lick Observatory ở Mt. Hamilton.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6029 Edithrand
5786--6029-edithrand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)