User Tools

Site Tools


5787--6160-minakata-la-gi

Minakata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shimizu và Urata
Nơi khám phá Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6160
Đặt tên theo Minakata Kumagusu
Tên thay thế 1993 JF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8714157
Viễn điểm quỹ đạo 2.7357075
Độ lệch tâm 0.1875990
Chu kỳ quỹ đạo 1277.0214185
Độ bất thường trung bình 31.98560
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81632
Kinh độ của điểm nút lên 246.94113
Acgumen của cận điểm 59.08793
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6160 Minakata (1993 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1993 bởi Shimizu và Urata ở Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6160 Minakata
5787--6160-minakata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)