User Tools

Site Tools


5788--6363-doggett-la-gi

Doggett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6363
Tên thay thế 1981 CB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9712388
Viễn điểm quỹ đạo 2.6506386
Độ lệch tâm 0.1469965
Chu kỳ quỹ đạo 1283.1607500
Độ bất thường trung bình 305.28916
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65454
Kinh độ của điểm nút lên 36.09327
Acgumen của cận điểm 68.77655
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6363 Doggett (1981 CB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6363 Doggett
5788--6363-doggett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)