User Tools

Site Tools


5789--6499-michiko-la-gi

Michiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6499
Tên thay thế 1992 UV6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3748794
Viễn điểm quỹ đạo 3.1519120
Độ lệch tâm 0.1405938
Chu kỳ quỹ đạo 1677.8883216
Độ bất thường trung bình 246.19684
Độ nghiêng quỹ đạo 10.05103
Kinh độ của điểm nút lên 65.90225
Acgumen của cận điểm 222.41244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6499 Michiko (1992 UV6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1992 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6499 Michiko
5789--6499-michiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)