User Tools

Site Tools


5790--6616-plotinos-la-gi

Plotinos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6616
Đặt tên theo Plotinus
Tên thay thế 1175 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1202743
Viễn điểm quỹ đạo 2.7109141
Độ lệch tâm 0.1222556
Chu kỳ quỹ đạo 1371.3060681
Độ bất thường trung bình 91.88599
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08857
Kinh độ của điểm nút lên 188.33964
Acgumen của cận điểm 214.34414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6616 Plotinos (1175 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6616 Plotinos
5790--6616-plotinos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)