User Tools

Site Tools


5791--6746-zagar-la-gi

Zagar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 9 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6746
Tên thay thế 1994 NP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1906603
Viễn điểm quỹ đạo 3.0109155
Độ lệch tâm 0.1576936
Chu kỳ quỹ đạo 1531.9896678
Độ bất thường trung bình 97.51126
Độ nghiêng quỹ đạo 12.71050
Kinh độ của điểm nút lên 258.93428
Acgumen của cận điểm 44.72813
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6746 Zagar (1994 NP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1994 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6746 Zagar
5791--6746-zagar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)