User Tools

Site Tools


5792--6877-giada-la-gi

Giada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Casulli, V. S., Valentini, S.
Nơi khám phá Colleverde
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6877
Tên thay thế 1994 TB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0107909
Viễn điểm quỹ đạo 2.6354099
Độ lệch tâm 0.1344365
Chu kỳ quỹ đạo 1293.3032971
Độ bất thường trung bình 323.50387
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17751
Kinh độ của điểm nút lên 236.84710
Acgumen của cận điểm 99.51227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6877 Giada (1994 TB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1994 bởi Casulli, V. S., Valentini, S. ở Colleverde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6877 Giada
5792--6877-giada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)