User Tools

Site Tools


5795--7086-bopp-la-gi

Bopp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7086
Đặt tên theo Thomas Bopp
Tên thay thế 1991 TA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7426342
Viễn điểm quỹ đạo 2.0757266
Độ lệch tâm 0.0872344
Chu kỳ quỹ đạo 963.5380862
Độ bất thường trung bình 100.95976
Độ nghiêng quỹ đạo 25.61339
Kinh độ của điểm nút lên 204.79265
Acgumen của cận điểm 173.95025
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7086 Bopp (1991 TA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1991 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7086 Bopp
5795--7086-bopp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)