User Tools

Site Tools


5796--7211-xerxes-la-gi

Xerxes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7211
Đặt tên theo Xerxes I
Tên thay thế 1240 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3403468
Viễn điểm quỹ đạo 3.2570450
Độ lệch tâm 0.1637724
Chu kỳ quỹ đạo 1710.1412277
Độ bất thường trung bình 184.09890
Độ nghiêng quỹ đạo 9.12230
Kinh độ của điểm nút lên 1.82605
Acgumen của cận điểm 340.43260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7211 Xerxes (1240 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7211 Xerxes
5796--7211-xerxes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)