User Tools

Site Tools


5797--7346-boulanger-la-gi

Boulanger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7346
Tên thay thế 1993 DQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6396643
Viễn điểm quỹ đạo 3.1095749
Độ lệch tâm 0.0817344
Chu kỳ quỹ đạo 1780.2008729
Độ bất thường trung bình 158.72298
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18236
Kinh độ của điểm nút lên 119.09934
Acgumen của cận điểm 256.54480
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7346 Boulanger (1993 DQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7346 Boulanger
5797--7346-boulanger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)