User Tools

Site Tools


5798--7488-robertpaul-la-gi

Robertpaul
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Hergenrother
Nơi khám phá Catalina Station
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7488
Tên thay thế 1995 KB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8646764
Viễn điểm quỹ đạo 2.0530714
Độ lệch tâm 0.0480876
Chu kỳ quỹ đạo 1001.4012942
Độ bất thường trung bình 314.07344
Độ nghiêng quỹ đạo 24.10516
Kinh độ của điểm nút lên 138.70385
Acgumen của cận điểm 54.45316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

7488 Robertpaul (1995 KB1) là một tiểu hành tinh vành trong của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1995 bởi C. W. Hergenrother ở Catalina Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7488 Robertpaul
5798--7488-robertpaul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)