User Tools

Site Tools


5800---143052-2002-wy2-la-gi

(143052)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 2002
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 143052
Tên thay thế 2002 WY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1278100
Viễn điểm quỹ đạo 2.5629926
Độ lệch tâm 0.0927736
Chu kỳ quỹ đạo 1311.9707565
Độ bất thường trung bình 51,85389
Độ nghiêng quỹ đạo 10,81514
Kinh độ của điểm nút lên 88,11795
Acgumen của cận điểm 166,61142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16,4

143052 (2002 WY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 143052
5800---143052-2002-wy2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)