User Tools

Site Tools


5802--6030-zolensky-la-gi

Zolensky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6030
Tên thay thế 1981 EG36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9786360
Viễn điểm quỹ đạo 3.3328016
Độ lệch tâm 0.0561149
Chu kỳ quỹ đạo 2047.6035985
Độ bất thường trung bình 97.20828
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31106
Kinh độ của điểm nút lên 172.35560
Acgumen của cận điểm 205.65942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6030 Zolensky (1981 EG36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6030 Zolensky
5802--6030-zolensky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)