User Tools

Site Tools


5803--6161-vojno-yasenetsky-la-gi

6161 Vojno-Yasenetsky là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1699.2281256 ngày (4.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5803--6161-vojno-yasenetsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)