User Tools

Site Tools


5805--6364-casarini-la-gi

Casarini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne và G. De Sanctis
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6364
Tên thay thế 1981 ET
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0583882
Viễn điểm quỹ đạo 3.4370782
Độ lệch tâm 0.2508777
Chu kỳ quỹ đạo 1663.6435337
Độ bất thường trung bình 221.98189
Độ nghiêng quỹ đạo 9.68696
Kinh độ của điểm nút lên 358.81275
Acgumen của cận điểm 319.89585
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

6364 Casarini (1981 ET) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1981 bởi H. Debehogne và G. De Sanctis ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6364 Casarini
5805--6364-casarini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)