User Tools

Site Tools


5806--6500-kodaira-la-gi

6500 Kodaira (1993 ET) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1993 bởi K. Endate ở Kitami.

5806--6500-kodaira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)