User Tools

Site Tools


5807--6617-boethius-la-gi

Boethius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6617
Đặt tên theo Boethius
Tên thay thế 2218 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9050797
Viễn điểm quỹ đạo 2.5161595
Độ lệch tâm 0.1382146
Chu kỳ quỹ đạo 1200.5201454
Độ bất thường trung bình 306.07398
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42478
Kinh độ của điểm nút lên 68.38092
Acgumen của cận điểm 281.07396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6617 Boethius (2218 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6617 Boethius
5807--6617-boethius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)