User Tools

Site Tools


5808--6747-ozegahara-la-gi

Ozegahara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6747
Đặt tên theo Ozegahara
Tên thay thế 1995 UT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5532051
Viễn điểm quỹ đạo 3.3908537
Độ lệch tâm 0.1409220
Chu kỳ quỹ đạo 1871.4493148
Độ bất thường trung bình 189.85854
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02735
Kinh độ của điểm nút lên 13.13933
Acgumen của cận điểm 346.63675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6747 Ozegahara (1995 UT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6747 Ozegahara
5808--6747-ozegahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)