User Tools

Site Tools


5809--6878-isamu-la-gi

Isamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6878
Tên thay thế 1994 TN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0080745
Viễn điểm quỹ đạo 2.9144707
Độ lệch tâm 0.1841316
Chu kỳ quỹ đạo 1410.3860121
Độ bất thường trung bình 228.34220
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03961
Kinh độ của điểm nút lên 94.00380
Acgumen của cận điểm 225.14704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6878 Isamu (1994 TN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6878 Isamu
5809--6878-isamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)