User Tools

Site Tools


5812--7212-artaxerxes-la-gi

Artaxerxes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7212
Đặt tên theo Artaxerxes II
Tên thay thế 2155 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0434724
Viễn điểm quỹ đạo 2.5612376
Độ lệch tâm 0.1124425
Chu kỳ quỹ đạo 1276.0181881
Độ bất thường trung bình 65.49195
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06885
Kinh độ của điểm nút lên 184.22747
Acgumen của cận điểm 72.42451
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7212 Artaxerxes (2155 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7212 Artaxerxes
5812--7212-artaxerxes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)