User Tools

Site Tools


5813--7349-ernestmaes-la-gi

Ernestmaes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7349
Tên thay thế 1993 QK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5289917
Viễn điểm quỹ đạo 2.8330483
Độ lệch tâm 0.0567054
Chu kỳ quỹ đạo 1603.4244871
Độ bất thường trung bình 54.38452
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89765
Kinh độ của điểm nút lên 120.75750
Acgumen của cận điểm 302.21219
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7349 Ernestmaes (1993 QK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7349 Ernestmaes
5813--7349-ernestmaes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)