User Tools

Site Tools


5814--7489-oribe-la-gi

Oribe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Hergenrother
Nơi khám phá Catalina Station
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7489
Tên thay thế 1995 MX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0221189
Viễn điểm quỹ đạo 3.5693739
Độ lệch tâm 0.2767159
Chu kỳ quỹ đạo 1707.4385604
Độ bất thường trung bình 231.79778
Độ nghiêng quỹ đạo 17.03719
Kinh độ của điểm nút lên 189.86542
Acgumen của cận điểm 143.92742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7489 Oribe (1995 MX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1995 bởi C. W. Hergenrother ở Catalina Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7489 Oribe
5814--7489-oribe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)