User Tools

Site Tools


5817---158621-2003-bj-la-gi

(158621)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 158621
Tên thay thế 2003 BJ
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0546702
Viễn điểm quỹ đạo 2.3840044
Độ lệch tâm 0.0741965
Chu kỳ quỹ đạo 1207.6285898
Độ bất thường trung bình 199,81715
Độ nghiêng quỹ đạo 3,77503
Kinh độ của điểm nút lên 221,08691
Acgumen của cận điểm 324,10283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,0

(158621) 2003 BJ là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 158621
5817---158621-2003-bj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)