User Tools

Site Tools


5819--6031-ryokan-la-gi

Ryokan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6031
Đặt tên theo Ryōkan
Tên thay thế 1982 BQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9425165
Viễn điểm quỹ đạo 3.0895987
Độ lệch tâm 0.0243832
Chu kỳ quỹ đạo 1913.1890470
Độ bất thường trung bình 283.72711
Độ nghiêng quỹ đạo 10.86657
Kinh độ của điểm nút lên 84.50117
Acgumen của cận điểm 129.10914
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

6031 Ryokan (1982 BQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1982 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6031 Ryokan
5819--6031-ryokan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)