User Tools

Site Tools


5820--6162-prokhorov-la-gi

Prokhorov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6162
Tên thay thế 1973 SR6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1172445
Viễn điểm quỹ đạo 3.0530377
Độ lệch tâm 0.1809946
Chu kỳ quỹ đạo 1518.1853940
Độ bất thường trung bình 97.09136
Độ nghiêng quỹ đạo 13.26241
Kinh độ của điểm nút lên 23.79563
Acgumen của cận điểm 27.62301
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6162 Prokhorov (1973 SR6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6162 Prokhorov
5820--6162-prokhorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)