User Tools

Site Tools


5821--6225-hiroko-la-gi

Hiroko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6225
Tên thay thế 1981 EK12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1382551
Viễn điểm quỹ đạo 2.2857511
Độ lệch tâm 0.0333399
Chu kỳ quỹ đạo 1201.6473383
Độ bất thường trung bình 92.74018
Độ nghiêng quỹ đạo 5.34097
Kinh độ của điểm nút lên 218.62448
Acgumen của cận điểm 321.33947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

6225 Hiroko (1981 EK12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6225 Hiroko
5821--6225-hiroko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)