User Tools

Site Tools


5822--6365-nickschneider-la-gi

Nickschneider
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6365
Tên thay thế 1981 ES29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2482925
Viễn điểm quỹ đạo 3.4612231
Độ lệch tâm 0.2124402
Chu kỳ quỹ đạo 1761.7827049
Độ bất thường trung bình 220.99181
Độ nghiêng quỹ đạo 8.32912
Kinh độ của điểm nút lên 209.08820
Acgumen của cận điểm 339.10252
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6365 Nickschneider (1981 ES29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6365 Nickschneider
5822--6365-nickschneider-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)